Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»

1 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили істотно зростати. Зокрема, за три квартали 2021 року Страховик отримав 510,96 млн грн валових премій, що в 1,96 рази перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2020 року. Чисті премії Страховика за цей же період збільшились в 2,01 рази до 460,44 млн грн. Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками дев’яти місяців 2021 року склав 20,51%.

Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу, прийнятний рівень забезпеченості ліквідними активами, істотний приріст обсягів бізнесу та зростання фінансових результатів Компанії.

TheTop

Insurance Quote