Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з ПВК/ФТ

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) ТДВ СК «ГАРДІАН» (далі – Компанія) запровадила систему інформування працівниками Компанії, без зазначення авторства (анонімно), Генерального директора Компанії та/або Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Компанії (далі – Відповідальний працівник) про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур Компанії у сфері ПВК/ФТ. Ми просимо Вас повідомляти про відомі Вам факти порушень, скориставшись формою «Повідомлення про порушення»

Одержувачем Вашого повідомлення за Вашим рішенням може бути:
● Генеральний директор Компанії;
● Відповідальний працівник;
● Генеральний директор Компанії та Відповідальний працівник.

Значення скорочень (абрівіатур):
ВК/ФТ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;
TheTop

Insurance Quote
Insurance Quote