Нещасний випадок - "Захист вся Україна"

Для тих, хто хоче знати більше

Перш ніж укладати угоду, важливо добре ознайомитися з умовами - ваша обізнаність є нашим пріоритетом.  

 

 Страхові ризики   Винятки зі страхових випадків
 • смерть в наслідок нещасного випадку
 • травматичне ушкодження
 • встановлення інвалідності

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Якщо випадок стався внаслідок:

 • спроби самогубства
 • дій особи у стані алкогольного сп'яніння та речовин, що мають вплив на свідомість

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 Підстави для відмови у страховій виплаті  Обов’язки споживача
 • умисні дії для настання страхового випадку;
 • подання неправдивої інформації про об’єкт/обставини страхування

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 • вчасно  сплачувати страхову премію 
 • інформувати компанію про настання події
 • зберігати Договір та не передавати його іншим особам з метою отримання ними будь яких медичних послуг;

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 Територія дії договору страхування  Порядок здійснення страхової виплати
 • Територія України
 • Україна та Європа

( ОКРІМ, територій бойових дій, оточених територій та тимчасово окупованих)

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Страховик після отримання всіх документів приймає рішення щодо здійснення страхової виплати чи відмови у її здійсненні протягом 30 (тридцяти) робочих днів 

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 Строк дії договору страхування Обмеження страхування

Починається з 00 год. 01 хв. дня, наступного за днем сплати відповідної страхової премії, та завершується о 23 год. 59 хв. за київським часом

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 • не відшкодовуються непрямі збитки ( послуги перекладача, моральна шкода, неустойка )

На страхування не приймаються особи, які на момент укладення Договору: 

 • є недієздатними
 • з важкими формами соматичних захворювань 

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

 Порядок припинення дії договору страхування Франшиза
 • за вимогою однієї із Сторін;
 • закінчення строку дії Договору;
 • виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Безумовна франшиза в цьому страховому продукті встановлюється як певна кількість перших днів з дня настання тимчасової непрацездатності 

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Страхова премія / Страховий тариф Страхова сума

Страхова премія визначається з урахуванням обраних Страхувальником індивідуальних умов Договору (переліку страхових ризиків, віку Застрахованої особи, групи ризику при заняттях спортом та / чи виду діяльності (роботи), періоду страхування та інше)

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Розмір страхової суми встановлюється в межах від 1 000,00 грн. до 200 000,00 грн

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Ліміти Можливі наслідки порушеня/ недотримання умов договору

Ліміти відповідальності Страховика можуть встановлюватись в індивідуальній частині договору страхування, а також зазначаються в розділі про порядок здійснення страхових виплат публічної частини договору страхування

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених договором, дає право Страховику відмовити у виплаті або зменшити виплату страхового відшкодування.

Читати далі (паперовий договір)

Читати далі (для електронного договору)

Замовити послугу

Залиште свої контактні дані, і наш фахівець зв’яжеться з вами найближчим часом

Звертайтесь в найближче відділення

Регіональна мережа
Чи покриває страховка моїх родичів?
Так, якщо ви укладаєте договір на всіх членів родини
Як визначається страхова сума (покриття) і страховий платіж?
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов’язана провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Вона встановлюється під час укладення договору страхування за вибором клієнта - страхувальника. Страхова премія є платою за страхування - кошти, які страхувальник сплачує в зв'язку з укладенням договору страхування. Її розмір визначається як добуток страхової суми та страхового тарифу.
Від чого залежить вартість страхування?
Вартість залежить від набору ризиків, які обирає клієнт, страхової суми, строку страхування та території дії договору страхування. Змінюючи ці параметри Ви маєте можливість оптимального вибору страхового покриття з урахуванням відповідної вартості страхування.