Пожежники

Для тих, хто хоче знати більше

Перш ніж укладати угоду, важливо добре ознайомитися з умовами - ваша обізнаність є нашим пріоритетом.  

 

 Страхові ризики   Винятки зі страхових випадків
 • смерть внаслідок нещасного випадку
 • травматичне ушкодження
 • встановлення інвалідності

Читати далі

 • будь-яких дій або бездіяльності Застрахованої особи, якщо вона була у стані алкогольного сп'яніння (в т.ч. за умови вживання будь-яких речовин з метою сп'яніння)

Читати далі

 Підстави для відмови у страховій виплаті  Обов’язки споживача
 • умисні дії для настання страхового випадку;
 • подання не повного пакету документів для виплати
 • несвоєчасне повідомленн про настання страхового випадку без поважних причин

Читати далі

 • вчасно  сплачувати страхову премію 
 • інформувати компанію про настання події
 • зберігати Договір та не передавати його іншим особам з метою отримання ними будь яких медичних послуг;

Читати далі

 Територія дії договору страхування  Порядок здійснення страхової виплати

Територія України ( ОКРІМ, територій бойових дій, оточених територій та тимчасово окупованих)

Читати далі

Страховик здійснює страхову виплату на підставі страхового акту, Заяви про страховий випадок та документів, що підтверджують настання страхового випадку, впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про здійснення страхової виплати.

Читати далі

 Строк дії договору страхування Обмеження страхування

Строк дії починається з 00 год. 01 хв. дня, наступного за днем сплати відповідної страхової премії, та завершується о 23 год. 59 хв. за київським часом 365-го календарного дня від дати початку дії Договору

Читати далі

На страхування не приймаються особи, які на момент укладення Договору: 

 • є недієздатними
 • з важкими формами соматичних захворювань 

Читати далі

 Порядок припинення дії договору страхування Франшиза
 • за вимогою однієї із Сторін;
 • закінчення строку дії Договору;
 • виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі

Читати далі

Франшиза не застосовується

Читати далі

Страхова премія / Страховий тариф Страхова сума
 • Розмір страхової премії - від 100,00 грн. (верхня межа не обмежується).
 • Страхові тарифи - в межах від 0,0045% до 2,0%

Читати далі

Розмір страхової суми може обиратись в діапазоні від 1000,00 (Одна тисяча грн.) до суми десятирічної заробітної плати Застрахованої особи за її посадою на день страхування.

Читати далі

Ліміти Можливі наслідки порушеня/ недотримання умов договору

Не підлягають відшкодуванню витрати на лікування та діагностику: 

 • захворювань, не вилікуваних до поїздки
 • захворювань та/чи станів, коли подорож була здійснена з наміром отримати їх лікування

Читати далі

Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених розділом про "порядок дій у разі настання події, що має ознаки страхового випадку", дає право Страховику відмовити у виплаті або зменшити виплату страхового відшкодування.

Читати далі

Замовити послугу

Залиште свої контактні дані, і наш фахівець зв’яжеться з вами найближчим часом

Звертайтесь в найближче відділення

Регіональна мережа
Як визначається страхова сума (покриття) і страховий платіж?
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов’язана провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Вона встановлюється під час укладення договору страхування за вибором клієнта - страхувальника. Страхова премія є платою за страхування - кошти, які страхувальник сплачує в зв'язку з укладенням договору страхування. Її розмір визначається як добуток страхової суми та страхового тарифу.
Від чого залежить вартість страхування?
Вартість залежить від набору ризиків, які обирає клієнт, страхової суми, строку страхування та території дії договору страхування. Змінюючи ці параметри Ви маєте можливість оптимального вибору страхового покриття з урахуванням відповідної вартості страхування.