В Польщу на навчання

Інформувати Вас завжди приємно

Перш ніж укладати угоду, важливо добре ознайомитися з умовами - ваша обізнаність є нашим пріоритетом.

 

 Страхові ризики   Винятки зі страхових випадків
 • раптова хвороба
 • нещасний випадок
 • смерть внаслідок нещасного випадку 

Читати далі

 • не обумовлені, як страховий випадок в Договорі
 • захворювань, не вилікуваних на день початку поїздки

Читати далі

 Підстави для відмови у страховій виплаті  Обов’язки споживача
 • умисні дії для настання страхового випадку;
 • подання неправдивої інформації про об’єкт/обставини страхування

Читати далі

 • вчасно  сплачувати страхову премію 
 • інформувати компанію про настання події
 • зберігати Договір та не передавати його іншим особам з метою отримання ними будь яких медичних послуг;

Читати далі

 Територія дії договору страхування  Порядок здійснення страхової виплати
 • країни Європи

*крім зон збройних та інших конфліктів та тих територій, які знаходяться під санкцією ООН, а також крім території України.

Читати далі

Страховик після отримання всіх документів приймає рішення щодо здійснення страхової виплати чи відмови у її здійсненні протягом 10 (десяти) робочих днів 

Читати далі

 Строк дії договору страхування Обмеження страхування

Починається з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем сплати відповідної страхової премії, та завершується о 24 год. 00 хв. за Київським часом дати, зазначеної в індивідуальній частині договору страхування як дата завершення його дії

Читати далі

На страхування не приймаються особи, що мають наступне(і) захворювання та/чи стан(и):

 • СНІД, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія

Читати далі

 Порядок припинення дії договору страхування Франшиза
 • за вимогою однієї із Сторін;
 • закінчення строку дії Договору;
 • виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі

Читати далі

Франшиза безумовна встановлюється в розмірі 0 євро або 50 євро

Читати далі

Страхова премія / Страховий тариф Страхова сума

Встановлюється в залежності від строку страхування

Читати далі

30 000 євро

Читати далі

Ліміти Можливі наслідки порушеня/ недотримання умов договору

Медичне перевезення в межах 400 у.о.

Читати далі

Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених розділом про "порядок дій у разі настання події, що має ознаки страхового випадку", дає право Страховику відмовити у виплаті або зменшити виплату страхового відшкодування.

Читати далі

Замовити послугу

Залиште свої контактні дані, і наш фахівець зв’яжеться з вами найближчим часом

Звертайтесь в найближче відділення

Регіональна мережа
Як визначається страхова сума (покриття) і страховий платіж?
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов’язана провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Вона встановлюється під час укладення договору страхування за вибором клієнта - страхувальника. Страхова премія є платою за страхування - кошти, які страхувальник сплачує в зв'язку з укладенням договору страхування. Її розмір визначається як добуток страхової суми та страхового тарифу.