Licenses

Рішення НБУ про переоформлення ліцензій Страховика від 29.04.2024 року

Компанія реалізує високоякісні страхові продукти, розроблені на основі отриманих у відповідності з діючим законодавством ліцензій.

У ФОРМІ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ:

№ 522657 (безстрокова) Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)№ 398081 (безстрокова) Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] № 398082 (безстрокова) Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ№ 398083 (безстрокова) Страхування наземного транспорту (крім залізничного) № 429629 (безстрокова) Страхування фінансових ризиків

№ 522657 (безстрокова) Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)

№ 398081 (безстрокова) Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

№ 398082 (безстрокова) Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

№ 398083 (безстрокова) Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

№ 429629 (безстрокова) Страхування фінансових ризиків

№ 293885 (безстрокова) Страхування від нещасних випадків

№ 293881 (безстрокова) Страхування залізничного транспорту.

№ 293882 (безстрокова) Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).

№ 293883 (безстрокова) Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].

№ 293884 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

№ 293890 (безстрокова) Страхування сільськогосподарської продукції.

№ 522651 (безстрокова) Страхування здоров’я на випадок хвороби.

№ 522648 (безстрокова) Страхування медичних витрат.

№ 522656 (безстрокова) Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).

№ 522647 (безстрокова) Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.

№ 522649 (безстрокова) Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

 

У ФОРМІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ:

№ 522654 (безстрокова) Страхування засобів водного транспорту

№ 522653 (безстрокова) Страхування відповідальності морського судновласника

№ 522655 (безстрокова) Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

№ 293894 (безстрокова) Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.

№ 293888 (безстрокова) Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

№ 293886 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

№ 293889 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою.

№ 293887 (безстрокова) Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ».

№ 293891 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання або застосування пестицидів і агрохімікатів.

№ 293893 (безстрокова) Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

№ 293892 (безстрокова) Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

№ 522712 (безстрокова) Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

№ 293871 (безстрокова) Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

№ 522650 (безстрокова) Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

№ 522652 (безстрокова) Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Розпорядження № 4041 (безстрокове) Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Розпорядження № 513 (безстрокове) Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.

Розпорядження № 514 (безстрокове) Страхування цивільної авіації.

 

ПРАВИЛА:

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (чинні з 08.08.2008 р. до 04.11.2019 р,)

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (діє з 05.11.2019 р,)

Добровільне страхування майна (іншого, ніж пердбаченого пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») (Зі змінами та доповненнями) (чинні з 17.10.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування майна (іншого, ніж пердбаченого пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») (Зі змінами та доповненнями) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування фінансових ризиків (зі змінами та доповненнями) (чинні з 17.10.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування фінансових ризиків (зі змінами та доповненнями) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції (не діє з 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізників) (чинні з 28.05.2014 до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізників) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (діє з 29.07.2020 р.)

Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (чинні з 17.10.2014 до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) (чинні з 28.05.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування медичних витрат (чинні з 17.10.2014 р. до 10.01.2020 р.)

Добровільне страхування медичних витрат (чинні з  11.01.2020 р.)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)) (чинні з 28.05.2014 р. до 04.11.2019 р)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)) (діє з 05.11.2019 до 20.09.2022 р)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників)) (діє з 21.09.2022 р)

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) (чинні з 04.04.2008 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (чинні з 21.10.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників) (чинні з 21.10.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників) (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби (чинні з 17.10.2014 р. до 10.01.2020 р.)

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби (чинні з 11.01.2020 р.)

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (чинні з 04.04.2008 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування залізничного транспорту (чинні з 28.05.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне страхування залізничного транспорту (діє з 05.11.2019 р.)

Добровільне страхування від нещасних випадків (чинні з 15.05.2014 до 06.06.2018 р.)

Добровільне страхування від нещасних випадків (чинні з 07.06.2018 р.до 10.01.2020р)

Добровільне страхування від нещасних випадків (чинні з 11.01.2020р)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров я) чинні з 17.10.2014 р. до 04.11.2019 р.)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров я) (діє з 05.11.2019 р.)

 

 

 

Загальні свідоцтва та документи:

 

Антикорупційна програма ТДВ “СК”ГАРДІАН”

Повідомлення про реєстрацію в Державіаслужбі

№ 246832 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

№ 524 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТДВ “СК “ГАРДІАН”

№ 166 Свідоцтво про Повне членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів учасників ТДВ “Страхова Компанія “Укрфінполіс”

Наказ №1 Про зміну найменування, місцезнаходження

Лист Нацкомфінпослуг Про переоформлення ліцензії на провадження страхової діяльності

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА:

В порядку ст. 12 закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осід , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.