Подорож Україною для іноземців

Інформувати Вас завжди приємно

Перш ніж укладати угоду, важливо добре ознайомитися з умовами - ваша обізнаність є нашим пріоритетом.

 

 Страхові ризики   Винятки зі страхових випадків
 • раптова хвороба
 • нещасний випадок
 • смерть внаслідок нещасного випадку

Читати далі

 • не обумовлені, як страховий випадок в Договорі
 • захворювань, не вилікуваних на день початку поїздки

Читати далі

 Підстави для відмови у страховій виплаті  Обов’язки споживача
 • умисні дії для настання страхового випадку;
 • подання неправдивої інформації про об’єкт/обставини страхування

Читати далі

 • вчасно  сплачувати страхову премію 
 • інформувати компанію про настання події
 • зберігати Договір та не передавати його іншим особам з метою отримання ними будь яких медичних послуг;

Читати далі

 Територія дії договору страхування  Порядок здійснення страхової виплати

Територія України ( ОКРІМ, територій бойових дій, оточених територій та тимчасово окупованих)

Читати далі

Страховик після отримання всіх документів приймає рішення щодо здійснення страхової виплати чи відмови у її здійсненні протягом 30 (тридцяти) робочих днів 

Читати далі

 Строк дії договору страхування Обмеження страхування

Починається з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем сплати відповідної страхової премії, та завершується о 24 год. 00 хв. за Київським часом дати, зазначеної в індивідуальній частині договору страхування як дата завершення його дії

Читати далі

На страхування не приймаються особи, що мають наступне(і) захворювання та/чи стан(и):

 • СНІД, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія

Читати далі

 Порядок припинення дії договору страхування Франшиза
 • за вимогою однієї із Сторін;
 • закінчення строку дії Договору;
 • виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі

Читати далі

Франшиза безумовна застосовується у всіх випадках, включаючи випадки, за якими є обмеження (встановлені ліміти відповідальності), встановлюється в грошовій одиниці страхової суми Договору, зазначається в Договорі страхування/його індивідуальній частині. Може дорівнювати нулю.

Читати далі

Страхова премія / Страховий тариф Страхова сума

Страхова премія становить добуток страхової суми та страхового тарифу: СП = СС * Т

Читати далі

Клас 18:  від 5 000,00 грн. до 1 500 000,00 грн. 

Клас 1: може встановлюватись у відповідності до Загальних умов страхового продукту «Страхування від нещасних випадків».

Читати далі

Ліміти Можливі наслідки порушеня/ недотримання умов договору

*Ліміти можуть застосовуватись на один випадок чи по Договору в цілому:

 • На оплату медикаментів, призначених для невідкладної допомоги;

Читати далі

Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених розділом про "порядок дій у разі настання події, що має ознаки страхового випадку", дає право Страховику відмовити у виплаті або зменшити виплату страхового відшкодування.

Читати далі

Order Service

Leave your contact details and our specialist will contact you shortly

Contact the nearest branch

Regional Network
Як визначається страхова сума (покриття) і страховий платіж?
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов’язана провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Вона встановлюється під час укладення договору страхування за вибором клієнта - страхувальника. Страхова премія є платою за страхування - кошти, які страхувальник сплачує в зв'язку з укладенням договору страхування. Її розмір визначається як добуток страхової суми та страхового тарифу.
Від чого залежить вартість страхування?
Вартість залежить від набору ризиків, які обирає клієнт, страхової суми, строку страхування та території дії договору страхування. Змінюючи ці параметри Ви маєте можливість оптимального вибору страхового покриття з урахуванням відповідної вартості страхування.