Зброя

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності/володінні зброю, на випадок заподіяння ними шкоди третім особам або їхньому майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

 

Яку зброю можна застрахувати?

Бойова нарізна вогнепальна зброя армійських зразків

Пневматична зброя

Мисливська нарізна вогнепальна зброя

Мисливська гладкоствольна вогнепальна зброя

Спортивна вогнепальна зброя

Вихолощена та навчальна зброя

Холодна зброя

Несучасна стрілецька зброя

image

51 ГРИВНЯ - НА 3 РОКИ!

Страхування для Вашої безпеки

подбайте про відповідальність

Інформувати Вас завжди приємно

Перш ніж укладати угоду, важливо добре ознайомитися з умовами - ваша обізнаність є нашим пріоритетом.  

 

 Страхові ризики   Винятки зі страхових випадків
 • смерть внаслідок нещасного випадку
 • інвалідність, чи втрата працездатності фізичної особи
 • пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Читати далі

Якщо випадок стався внаслідок:

 • спроби самогубства
 • дій особи у стані алкогольного сп'яніння та речовин, що мають вплив на свідомість

Читати далі

 Підстави для відмови у страховій виплаті  Обов’язки споживача
 • умисні дії для настання страхового випадку;
 • подання неправдивої інформації про об’єкт/обставини страхування

Читати далі

 •  вживати запобіжних заходів для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб;

Читати далі

 Територія дії договору страхування  Порядок здійснення страхової виплати

Територія України ( ОКРІМ, територій бойових дій, оточених територій та тимчасово окупованих)

Читати далі

Протягом 15 робочих днів з дня одержання необхідних документів приймається рішення про виплату та перерахування суми через 10 (десять) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату.

Читати далі

 Строк дії договору страхування Обмеження страхування

Починається з 00 год. 00хв. дня, наступного за днем сплати відповідної страхової премії, та завершується о 24 год. 00 хв. за Київським часом

Читати далі

Якщо випадок стався внаслідок:

 • спроби самогубства
 • дій особи у стані алкогольного сп'яніння та речовин, що мають вплив на свідомість

Читати далі

 Порядок припинення дії договору страхування Франшиза
 • за вимогою однієї із Сторін;
 • закінчення строку дії Договору;
 • виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі

Читати далі

Франшиза по Договору не встановлюється 

Читати далі

Страхова премія / Страховий тариф Страхова сума
 • 17  гривень на 1 рік, 
 • 34 гривні на 2 роки, 
 • 51 гривня на 3 роки.

Читати далі

 • Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, становить 11 000 гривень.
 • Відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, становить 30 000 гривень

Читати далі

Ліміти Можливі наслідки порушеня/ недотримання умов договору
 •  у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 11000 гривень;
 • у разі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності - відповідно 8250, 5500, 2750 гривень;

Читати далі

Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених договором, дає право Страховику відмовити у виплаті або зменшити виплату страхового відшкодування.

Читати далі

 

Переваги страхування зброї

Забезпечення фінансової підтримки

при інвалідності або втраті працездатності

Фінансовий захист від цивільно-правової відповідальності за смерть

у випадку відповідальності за смерть страхове покриття може компенсувати витрати на вирішення правових питань та виплати відшкодування

Покриття пошкодження майна

компенсація за пошкодження майна перед третіми особами

Order Service

Leave your contact details and our specialist will contact you shortly

Contact the nearest branch

Regional Network
Як визначається страхова сума (покриття) і страховий платіж?
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов’язана провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Вона встановлюється під час укладення договору страхування за вибором клієнта - страхувальника. Страхова премія є платою за страхування - кошти, які страхувальник сплачує в зв'язку з укладенням договору страхування. Її розмір визначається як добуток страхової суми та страхового тарифу.
Чи вимагається оцінка вартості зброї перед укладанням страхового полісу?
Ні. Ви страхуєте свою відповідальність перед третіми особами , яким ви можете завдати неумисної шкоди, а не саму зброю. Тому вартість Вашої зброї не важлива для укладання договору страхування
Чи покриває страхування випадки втрати або крадіжки моєї зброї під час транспортування?
Ні. Покриття розраховане лише для покриття збитків шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб та їхньому майну.
Навіщо оформлювати страхування відповідальності власникам зброї?
Страхування відповідальсті власників чи користувачів зброї обов'язкове в Україні і прописано в постанові від 29 березня 2002 р. № 402 про "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї"