Туристичне страхування

Безкоштовна багатоканальна цілодобова телефонна лінія для консультацій

0 800 503 114

Оберіть ваш випадок та дотримуйтесь інструкції

У разі настання випадку по ВЗК (страхування медичних витрат для подорожуючих поза межами України), Ви маєте виконати наступні кроки:

 

Звернутись до Асистуючої компанії (сервісної служби), контакти якої зазначені у Вашому договорі страхування (частині 1 чи полісі) та виконувати її рекомендації.

В разі, якщо Ви отримали медичну допомогу самостійно, Ви маєте оплатити її вартість і направити повний пакет належно оформлених документів, передбачених умовами Вашої конкретної програми страхування, на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 96, 01032.

 

Пакет документів має містити (для всіх програм страхування):

 • Заяву на страхову виплату (за формою Страховика), оригінал Бланк про відшкодування
 • Копії всіх сторінок закордонного паспорту Застрахованої особи
 • Копії сторінок паспорту громадянина України Застрахованої особи та Вигодонабувача (якщо це різні особи)
 • Копію довідки про ІПН Застрахованої особи та Вигодонабувача (якщо це різні особи)
 • копію договору страхування (частини 1 чи полісу)
 • копію свідоцтва про народження Застрахованої особи (в разі її неповноліття) та/чи документ, що посвідчує право Вигодонабувача на отримання страхової виплати
 • оригінали медичних документів із зазначенням повного клінічного діагнозу, анамнезу, переліку проведених обстежень, лікування та рекомендацій – з перекладом українською, засвідченим нотаріально (якщо оригінал документу оформлений іншою ніж англійською мовою)
 • рецепти на медикаменти (в разі їх призначення лікарем та придбання)
 • оригінали платіжних документів, що підтверджують понесені витрати (оригінали квитанцій банку, фіскальних чеків, виписки з рахунку)
 • документ, що підтверджує факт, дату, час, місце, причини та обставини випадку (в разі нещасного випадку)
 • документ, що підтверджує групу ризику по договору страхування (залежить від програми)
 • інші документи в залежності від випадку та умов конкретної програми страхування.

Для з’ясування питань щодо направлення документів та/чи отримання відповіді на інші питання, що виникли у Вас, Ви можете направити нам скани наявних у Вас документів (у задовільній формі / якості) на електронну адресу:

pw@grdn.com.ua

Бланк про відшкодування